Capriccio di verdure


Capriccio di verdure

Normale 7,60 €
Maxi 18,00 €

pomodoro fresco, mozzarella, olio, rucola, zucchine, mais